Framnes KVGS

– ein skule for fellesskap, framtid og vekst

Idrettsfag

Er du glad i trening og fysisk aktivitet?

På studieretning for idrettsfag får du moglegheit til å kombinere utdanning med idrett.

Studiespesialisering

Liker du å arbeide med teoretiske fag?

Studiespesialisering gir det breiaste grunnlaget for vidare studiar ved høgskuler og universitet.

Miljøet på Framnes

Alle skal trivast på Framnes.

Framnes er ein god fagleg skule med eit godt sosialt og åndeleg miljø, og me legg til rette for at du skal ha noko å fylle fritida med.

Dagsskule og internat

På Framnes går det ca 260 elever, og av disse bor ca 200 på internatet.

Alt er lagt til rette for at du kan ha noko å fylle fritida med på Framnes. På kveldstid kan du delta i bibelgrupper, møter, ulike idrettsaktivitetar, leik og moro i gymsalen, seminar, konsertar m.m.

Noko arrangerer skulen, men mykje vert arrangert av elevane sjølve. Framnes er bra utstyrt for dei som likar å drive idrett, men me kan også tilby noko for den musikkinteresserte.

Framnes samarbeider godt med aktørar i bygda og det er kort veg til skisenter både i langrenn og alpint/telemark.

Ledige plassar!

Me har nokre få ledige plassar igjen.
Søk nå!