Studiespesialiserande

Studiespesialiserande


Du som vel studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Fyrste året har du berre fellesfag. Det andre året må du velje fordjuping innan eit av programområda realfag eller samfunnsfag/økonomi/språkfag.

Studiespesialisering gir det breiaste grunnlaget for vidare studiar ved høgskuler og universitet. Har du spesielle framtidsdraumar, bør du sjekke nøye kva fagkombinasjonar som vert krevd før du gjer dine val av programområde og fag.

Studiespesialisering Vg1


Fellesfag:

 • 5t Engelsk
 • 4t Framandspråk, nivå I eller II
 • 5t Matematikk praktisk eller teoretisk
 • 5t Naturfag
 • 4t Norsk
 • 3t Samfunnsfag
 • 2t Geografi
 • 2t Kroppsøving
 • 2t Kristendom

Dersom du ynskjer meir generell informasjon om faga kan du gå inn HER

Studiespesialisering Vg2


Fellesfag:

 • 4t Framandspråk, nivå I eller II
 • 3t Matematikk praktisk eller programfag
 • 5t Matematikk praktisk eller teoretisk
 • 4t Norsk
 • 2t Historie
 • 2t Kroppsøving
 • 2t Kristendom

Dersom du ynskjer meir generell informasjon om faga kan du gå inn HER

Studiespesialisering Vg3


Fellesfag:

 • 4t Framandspråk nivå II *
 • 6t Norsk
 • 4t Historie
 • 4t Norsk
 • 2t Kroppsøving
 • 3t Religion

Dersom du ynskjer meir generell informasjon om faga kan du gå inn HER

Felles og valfrie programfag (15 timer/veke)


Du skal velje eit av programområda nedanfor.

Dersom du ikkje har eit framandspråk frå ungdomsskulen(t.d. tysk, fransk, spansk), må du ha framandspråk nivå II på Vg3. Da kan du ikkje velje valfritt programfag i 3. klasse.

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje fylgjande fag frå studieretning for idrettsfag:

 • Toppidrett fotball
 • Friluftsliv

Dersom du ynskjer meir generell informasjon om faga kan du gå inn HER

Programområde for Realfag
 • 5t Matematikk (R1)
 • 5t Fysikk
 • 5t Kjemi
 • 5t Biologi
Programområde for Samfunnsfag, økonomi og språk
 • 5t Media – og informasjonskunnskap
 • 5t Psykologi
 • 5t Sosiologi og sosialantropologi
 • 5t Engelsk

Du må velje minst 2 fag frå det programområdet du vel. Dei faga må du ha i både andre og tredje klasse. Totalt 20 veketimar. Dei siste 10 timane kan du velje frå andre programområde. Her kan du òg velje fylgjande fag frå studieretning for idrettsfag:

 • Toppidrett fotball
 • Friluftsliv

Ledige plassar!

Me har nokre få ledige plassar igjen.
Søk nå!